Company Logo

O egzaminie ósmokasisty

                                                                                                    

 

Szanowni Uczniowie i Rodzice

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020:

- egzamin  odbędzie się  w dniach 21,22,23 kwietnia 2020r.

 

  1. język polski –21 kwietnia 2020r. (wtorek)–godz. 9:00

czas trwania 120 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 180 min.

 2. matematyka –22 kwietnia 2020r.(środa)–godz. 9:00

czas trwania 100 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 150 min.

 3. język obcy nowożytny –23 kwietnia 2020r.(czwartek)–godz.9:00

czas trwania 90 minut, dla uczniów z wydłużonym czasem 135 min.

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych,  jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 21-23 kwietnia 2020r. –
19 czerwca 2020r. szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 26 czerwca 2020r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 1 -3 czerwca 2020r.

 Na stronie internetowej CKE  (www.cke.gov.pl,  w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. Informatory o egzaminie ósmoklasisty b. przykładowe arkusze egzaminacyjne,

c. arkusze egzaminacyjne z poprzedniego roku,

d. sprawozdania z przebiegu egzaminu ósmoklasisty z poprzedniego roku,

e. arkusze próbne.

Z poważaniem

Dyrekcja SP w Młynarach

KONKURS POEZJI EKOLOGICZNEJ- WYNIKI

         

      W lutym został przeprowadzony konkurs poezji ekologicznej „ Jak segregować wiesz, napisz o tym wiersz”, który był początkiem działań proekologicznych w szkole. Uczniowie mieli za zadanie napisać utwór poetycki o potrzebie dbania o nasza planetę, a w szczególności segregacji śmieci. Powstało 14 tekstów, które w bardzo ciekawy sposób poruszały problemy ekologii. Jury składające się z nauczycieli języka polskiego i przedmiotów przyrodniczych wyłoniło najlepszych szkolnych poetów. Oto oni:

Kategoria—klasy III-IV

I miejsce—Julia Tymczyna, Ewa Ruśniak

II miejsce—Alicja Jarosz

III miejsce—Maciej Waśniewski, Jan Jurkowski

Kategoria—klasy VI– VIII

Wyróżnienie– Karolina Ruśniak

Serdecznie gratulujemy!!!

Nagrody zostaną wręczone na Dniu Ziemi.

Wiersze zamieszczamy w załącznikach.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego to Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Uczniowie naszej szkoły w piatek mieli więcej niż zwykle możliwości obcowania ze swoim narodowym językiem. Mogli również podczas przerw rozwiązywać łamigłówki i pracować nad poprawnością językową, a także poznali wiele ciekawostek o własnym języku. Organizatorami były nauczycielki języka polskiego.