Company Logo

Informacja o egzaminach ósmoklasisty i gimnazjalnym!

Szanowni Rodzice

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego  oraz ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019:

 

Egzamin gimnazjalny:

- egzamin odbędzie się w dniach 10,11,12 kwietnia 2019r.,

10 kwietnia 2019r. – część humanistyczna - o godz. 9:00- historia, (czas pisania 60 min. wydłużony do 80 min. dla uczniów z dostosowaniami ); godz. 11:00- język polski (czas pisania 90 min. wydłużony do 135 min. dla uczniów
z dostosowaniami);

11 kwietnia 2019r. – część matematyczno- przyrodnicza - o godz. 9:00- przedmioty przyrodnicze( biologia, chemia, geografia i fizyka), (czas pisania 60 min. wydłużony do 80 min. dla uczniów z dostosowaniami ); godz. 11:00 – matematyka (czas pisania 90 min. wydłużony do 135 min. dla uczniów z dostosowaniami);

12 kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny - o godz. 9:00-język angielski – poziom podstawowy ( czas pisania 60 min. wydłużony do 80 min. dla uczniów
z dostosowaniami); godz. 11:00- język angielski – poziom rozszerzony ( czas pisania 60 min. wydłużony do 90 min. dla uczniów z dostosowaniami).

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych, jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 10-12 kwietnia 2019r. –
14 czerwca 2019r. Szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 21 czerwca 2019r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać sprawdzianu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 3,4,5 czerwca 2019r.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

a. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018

d. sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach.

 

 

 

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych

Przekazujemy Państwu informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019:

- egzamin odbędzie się w dniach 15,16,17 kwietnia 2019r.,

15 kwietnia 2019r. – język polski - o godz. 9:00- (czas pisania 120 min. wydłużony do 180 min. dla uczniów z dostosowaniami );

16 kwietnia 2019r. – matematyka - o godz. 9:00- (czas pisania 100 min. wydłużony do 150 min. dla uczniów z dostosowaniami );

17 kwietnia 2019r. – język obcy nowożytny - o godz. 9:00-język angielski – ( czas pisania 90 min. wydłużony do 135 min. dla uczniów
z dostosowaniami);

- w tym dniu pozostali uczniowie mają dni wolne od zajęć dydaktycznych, mogą mieć zapewnione zajęcia opiekuńcze na świetlicy szkolnej według potrzeb;

- uczniowie powinni mieć ze sobą długopis lub pióro czarno piszące oraz linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem.
Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

- zdający mogą wnieść na salę małą butelkę wody i umieścić ją przy nodze stolika, aby nie zalać materiałów;

- zdający i członkowie komisji mają zakaz wnoszenia do sal egzaminacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych i korzystania z nich;

- należy pamiętać, aby wyprawić uczniów punktualnie do szkoły, ponieważ osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na salę, chyba, że będzie to jeszcze czas organizacyjny;

- członkowie komisji mogą odpowiadać na pytania zdających jedynie dotyczące kodowania arkuszy oraz sprawdzają zamieszczenie naklejek CKE;

- zdający ( poza uczniami, którym dostosowuje się warunki egzaminu) podczas każdej części egzaminu będą nanosić odpowiedzi na kartę odpowiedzi poprzez zamalowanie czarnym długopisem odpowiedniej kratki ( jeśli się pomylą, mogą odpowiedź błędną wziąć w kółko i zaznaczyć poprawną).Zadania otwarte będą wykonywać na wyznaczonych do tego kartach zadań egzaminacyjnych.

- należy rozwiązywać zadania samodzielnie, w sytuacji, gdy uczniowi zostanie udowodnione niesamodzielne wykonywanie zadań egzaminacyjnych, jego egzamin zostaje przerwany i uczeń może go zdawać w drugim terminie, podanym niżej.

- dla uczniów, którzy napiszą egzamin w dniach 15-17 kwietnia 2019r. –
14 czerwca 2019r. Szkoła otrzyma od OKE zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, a 21 czerwca 2019r. zostaną te zaświadczenia wydane uczniom;

- uczniowie, którzy z ważnych przyczyn nie będą mogli pisać egzaminu
w kwietniu będą mieli dodatkowy termin pisania- 3,4,5 czerwca 2019r.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:

a. informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

b. przykładowe arkusze egzaminacyjne

c. od grudnia 2018 r. –arkusze próbne.

 

Dzisiaj jest 22 lipca 2019 Imieniny obchodzą:
Maria, Magdalena, Wawrzyniec

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary