Company Logo

"Odpoczywaj na wsi"

Zapraszamy do udziału w pierwszym konkursie plastycznym !!!!!!

 

HASŁO  KONKURSU:   Odpoczywaj na wsi

 

Cele konkursu:

 

1) promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich;

 2)   kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje;

  3)   popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

 Uczestnicy konkursu

 Uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

 1)   I grupa – klasy 0 - III szkoły podstawowej;

 2)   II grupa – klasy IV - VIII szkoły podstawowej.

 Zadanie konkursowe

 wykonanie indywidualnej pracy plastycznej w formacie A 3 w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, grafika) na temat wypoczynku na polskiej wsi, w szczególności z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich.

 Konkurs przebiega w trzech etapach:

 1) szkolnym;

 2) wojewódzkim;

 3) ogólnopolskim.

 Kryteria oceny

 1)   zgodność tematyki konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 4 pkt);

 2)   walory artystyczne pracy i użycie środków wyrazu artystycznego (max. 3 pkt);

 3)   oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu (max. 3 pkt).

 

TERMIN: 16.09.2019 !!!!!!

                                                          SZCZEGÓŁY: Agnieszka Socha 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie "SZKOLNA PRACOWNIA SUKCESU II"

Od 2 września 2019 rozpoczęła się rekrutacja uczestników do projektu: "Szkolna Pracownia Sukcesu II" realizowanego przez Szkołę Podstawową w Młynarach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie i złożenia formularza uczestnictwa. Wszelkie informacje związane z rekrutacją oraz zasadami uczestnictwa zawarte są w Regulaminie Projektu. Można uzyskać je również w Biurze Projektu, które mieści się w sekretariacie szkoły. Szczegółowych informacji udziela p. Agnieszka Socha.

W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą następujące zajęcia pozalekcyjne:

 1. Zajęcia rozwijające z języka angielskiego dla uczniów wszystkich klas szkoły (jedna grupa na poziomie rocznika). Prowadzący zajęcia: panie Edyta Wasiluk-Jarosz, Katarzyna Jankowska, Marta Matak, Beata Dusza.
 2. Zajęcia rozwijające przyrodnicze dla uczniów klas I-VI (jedna grupa na poziomie rocznika). Prowadzący zajęcia: panie Edyta Rożak, Wioletta Kisiel, Izabela Guzicz i Irena Afranowicz
 3. Zajęcia Terapia pedagogiczna dysleksji dla uczniów klas IV-VIII (trzy grupy). Prowadzący zajęcia: panie Urszula Białobrzeska, Justyna Czubak
 4. Konsultacje dla rodziców w zakresie terapii pedagogicznej dysleksji – 1h/miesiąc – prowadzący: Urszula Białobrzeska i Justyna Czubak
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne: uczniowie klas IV-VIII (dwie grupy). Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kosińska
 6. Zajęcia dla rodziców w zakresie radzenia sobie z problemami  (dwie grupy). Prowadzący zajęcia: Małgorzata Kosińska
 7. Szkolny Ośrodek Kariery SzOK dla uczniów klas VII-VIII. W ramach SzOK-u: wizyty zawodoznawcze
  w zakładach pracy, wyjazdy na targi szkół średnich, indywidualne i grupowe spotkania z doradcą zawodowym.
 8. Zajęcia „Realizujemy projekty” dla uczniów klas VII-VIII:
  1. Zajęcia biologiczno-chemiczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Izabela Guzicz
  2. Zajęcia geograficzno-fizyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Wiesława Hulanicka
  3. Zajęcia historyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Justyna Czubak
  4. Zajęcia dziennikarskie (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Urszula Białobrzeska
  5. Zajęcia Informatyczne (jedna grupa), prowadzący zajęcia: Jan Radziszewski

Zebranie z Rodzicami czwartoklasistów-5.09.2019r.

5 września 2019r. (czwartek)- godz.16:00 zapraszamy Rodziców uczniów kl. IV na spotkanie z wychowawcą oraz wszystkimi nauczycielami uczącymi w tej klasie. Spotkanie odbędzie się w sali numer 23 Szkoły Podstawowej w Młynarach (I piętro nowszej części budynku).

Zebrania z Rodzicami pozostałych klas odbędą się 12 września 2019r. (czwartek). Szczegóły tych zebrań wkrótce.

Serdecznie zapraszamy!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W dniu 2 września 2019r. odbyła się Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2019/2020, połączona z obchodami 80 rocznicy II wojny światowej. Inicjatorami obchodów była Szkoła Podstawowa w Młynarach oraz Nadleśnictwo Młynary przystępując do akcji "Przerwany marsz". W obchodach wzięli udział mieszkańcy naszej gminy, którzy osiemdziesiąt lat wcześniej byli w wieku szkolnym a ze względu na działania wojenne nie mogli rozpocząć nauki i w dniu dzisiejszym uczestniczyli w międzypokoleniowym rozpoczęciu roku szkolnego. Dla wielu osób były to chwile wzruszenia i wspomnień. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w Kościele Piotra Apostoła w Młynarach, skąd wszyscy wspólnie pomaszerowali do sali gimnastycznej naszej szkoły. Następnie pani wicedyrektor Urszula Białobrzeska wprowadziła szkolny poczet sztandarowy i został odśpiewany hymn narodowy a pan dyrektor Jan Radziszewski przywitał zebranych gości. W uroczystościach wzięli również udział: pani burmistrz Miasta i Gminy Młynary-Renata Bednarczyk, pani sekretarz Anna Kołodziej-Rabiczko, przewodniczący Rady Miasta Młynary-pan Karol Jóźwiak, przewodniczący Rady Rodziców pan Wiesław Skrzypek, ksiądz Tomasz Bielecki, przedstawiciele policji oraz nadleśnictwa Młynary a także rodzice naszych uczniów. Swoją edukację i przygodę w naszej szkole rozpoczynają również dwie najmłodsze  pierwsze klasy. Po przedstawieniu wychowawców przez pana dyrektora uczniowie i rodzice udali się na krótkie spotkania w klasach.

Czytaj więcej...

Harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020

Harmonogram dowożenia i odwożenia dzieci na rok szkolny 2019/2020

TRASA I

Dowóz:

Młynary – 6:40

        Majewo kolonia – 6:53

Kwietnik – 6:55

Kwietnik kolonia – 7:00

Zastawno – 7:05

Zaścianki – 7:08

Młynary szkoła – 7:15

Kurowo Braniewskie kolonia – 7:25

Kurowo Braniewskie stacja – 7:28

Kurowo Braniewskie wieś – 7:31

Kraskowo – 7:33

Gardyny leśniczówka – 7:36

Młynary szkoła – 7:40

Płonne wieś – 7:45

Płonne kolonia – 7:48

Błudowo szkoła – 7:51

Powrót do Młynary – 8:05

1 Odwóz:

Młynary – 12:30

Błudowo szkoła – 12:40

Płonne kolonia – 12:43

Płonne wieś – 12:46

Młynary szkoła – 12:50

Gardyny leśniczówka – 12:55

Kraskowo – 12:58

Kurowo Braniewskie kolonia – 13:05

Kurowo Braniewskie Wieś – 13:08

Kurowo Braniewskie stacja – 13:10

Młynary szkoła – 13:20

2 Odwóz:

Młynary szkoła – 13:30

Zaścianki – 13:35

Zastawno –13:28

Kwietnik kolonia – 13:42

Kwietnik wieś – 13:41

Majewo kolonia – 13:45

Błudowo szkoła – 13:58

Płonne kolonia – 14:20

Płonne wieś – 14:23

Młynary szkoła – 14:26

Gardyny leśniczówka – 14:30

Kraskowo – 14:34

Kurowo Braniewskie kolonia – 14:40

Kurowo Braniewskie Wieś – 14:43

Kurowo Braniewskie PKP – 14:45

Młynary szkoła – 14:50

3 Odwóz:

Młynary szkoła – 14:55

Zaścianki – 14:58

Zastawno – 15:02

Kwietnik kolonia – 15:06

Kwietnik wieś – 15:10

Majewo kolonia – 15:13

Młynary – 15:25

TRASA II

Dowóz:

Młynary – 6:45

Zaścianki – 6:47

Podgórze – 6:50

Nowe Monasterzysko – 6:55

Nowe Monasterzysko kolonia – 6:57

Karszewo – 7:03

Włóczyska – 7:12

Włóczyska kolonia – 7:15

Rucianka – 7:23

Błudowo szkoła – 7:35

Płonne – 7:40

Młynary szkoła – 7:45

1 Odwóz:

Młynary – 12:25

Płonne – 12:27

Błudowo szkoła – 12:35

Rucianka – 12:40

Włóczyska – 12:50

Karszewo – 13:00

Nowe Monasterzysko – 13:10

Podgórze – 13:15

Zaścianki – 13:18

Młynary szkoła – 13:20

 2 Odwóz:

Młynary – 13:30

Płonne – 13:33

Błudowa szkoła – 13:40

Rucianka – 13:45

Włóczyska – 13:55

Karszewo – 14:05

Nowe Monasterzysko – 14:10

Podgórze – 14:15

Zaścianki – 14:18

Młynary szkoła – 14:20

Kobyliny – 14:23

Ojcowa Wola – 14:25

Sąpy – 14:30

Młynary szkoła – 14:35

 3 Odwóz:

Młynary szkoła – 14:35

Płonne – 14:38

Błudowo szkoła – 14:45

Rucianka – 14:50

Włóczyska – 15:00

Włóczyska kolonia – 15:03

Karszewo – 15:10

Nowe Monasterzysko – 15:15

Podgórze – 15:20

Zaścianki – 15:22

Młynary – 15:30

     TRASA III

Dowóz:

Stare Monasterzysko – 6:30

Sokolnik – 6:40

Młynary szkoła – 6:50

Warszewo – 7:00

Sąpy – 7:10

Kobyliny – 7:15

Młynary szkoła – 7:20

Krasinek – 7:30

Mikołajki – 7:40

Broniszewo – 7:45

Młynarska Wola – 7:50

Młynary szkoła – 7:55

Odwóz:

Młynarska Wola – 12:50

Sąpy – 13.30

Warszewo – 13:40

Kobyliny – 13:25

Sokolnik –  14:50

Stare Monasterzysko – 14:25

Broniszewo – 15:00

Krasinek –     15:10

Mikołajki – 15:20

Wybory Młodego Sołtysa

 

Chcesz, aby w Twojej miejscowości zrobić coś ciekawego dla młodzieży? Może miejsce, gdzie będziesz rozwijał swoje pasje? Masz na to wpływ! Zostań Młodym Sołtysem Młynar.

Młodzież z Młynar może mieć wpływ m. in. na decyzje podejmowane w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Wybierz swojego przedstawiciela spośród miejscowych uczniów.

5 września 2019r. w szkole odbędą się wybory Młodego Sołtysa Młynar.

Zastanów się nad zgłoszeniem swojej kandydatury!

HARMONOGRAM DOWOŻENIA UCZNIÓW NA ROZPOCZĘCIE ROKU

Harmonogram dowożenia  uczniów  na rozpoczęcie roku szkolnego -
2 września 2019 r.

Podgórze 7:45
Nowe Monasterzysko 7:50
Karszewo 7:55
Rucianka 8:20
Włóczyska 8:30

Błudowo  szkoła 8:40

Płonne 8:45

Młynary szkoła 8:50
Kwietnik     7:50
Zastawno 7:55
Zaścianki 7:58
Kurowo Braniewskie 8:30

Kraskowo – 8:35

Gardyny – 8:40

Stare Monasterzysko – 7:20

Sokolnik – 7:30

Podgórze – 7:35

Młynary szkoła – 7:40

Janiki Pasłęckie – 7: 50

Mikołajki – 8:00

Krasinek – 8:03

Młynarska Wola – 8:05

Młynary szkoła -  8:10

Warszewo – 8:25

Sąpy – 8:35

Kobyliny- 8:40

Młynary szkoła 8:45

Odwóz  ok. godz. 11.00

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

  

            Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej w Młynarach zapraszają na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 do Szkoły Podstawowej w Młynarach.

Naszą intencją jest to, żeby 2-go września 2019, w 80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej, młode pokolenie Polaków razem z Polskimi Dziećmi Wojny pomaszerowali  wspólnie  do szkół.

 Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i tych, którzy 1 września 1939 roku nie mogli rozpocząć nauki. Uroczystości rozpoczną się od Mszy Świętej o godzinie 9:00 w kościele pw. św. Piotra Apostoła w Młynarach, następnie wszyscy przejdą na szkolną salę gimnastyczną, gdzie o godzinie 10:00 zainaugurujemy rok szkolny.

Projekt „Przerwany Marsz” jest próbą stosownego podziękowania pokoleniu Dzieci Wojny za ich życie, za to co zrobili dla Polski mimo tego, że czas okupacji, który naznaczył ich dzieciństwo, z pewnością skruszył przekonanie o dobru drzemiącym w ludziach i sprawiedliwości dziejowej.

Udział w tym projekcie jest wspólną inicjatywą szkoły i Nadleśnictwa Młynary.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o projekcie:

https://przerwanymarsz.pl/

https://www.facebook.com/events/437109720217544/

Dzisiaj jest 20 wrzesnia 2019 Imieniny obchodzą:
Renata, Filipina, Eustachy

eDziennik

LogowanieOdwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.


(c) 2011-2012 Zespół Szkół Młynary